Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott "Hôm Nay" - Vietlott

Header Ads

Xo so Max 4D - Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott "Hôm Nay"

Xo so Max 4D, Trực tiếp kết quả Xổ số Max 4D Vietlott hôm nay, XS Max4D vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần tại công ty xổ số điện toán Vietlott. Xổ số Max 4D tự chọn Dãy số “DỄ CHƠI – DỄ TRÚNG”.

“MAX 4D – TƯỞNG KHÔNG TRÚNG MÀ TRÚNG KHÔNG TƯỞNG”

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D thứ ba ngày 21/11/2017

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 21/11/2017 thứ ba Kỳ quay thưởng #00157 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D thứ ba ngày 21/11/2017
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1692 1 15.000.000
Giải Nhì 4067 8186 21 6.500.000
Giải Ba 0897 6634 0414 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x692 26 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx92 557 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 21/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18/11/2017 (Thứ bảy ngày 18/11)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 18/11/2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00156 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3801 4 15.000.000
Giải Nhì 6392 5573 17 6.500.000
Giải Ba 1622 5155 2817 33 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x801 321 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx01 619 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 18/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 11/11/2017 (Thứ bảy ngày 11/11)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 11/11/2017 thứ bảy Kỳ quay thưởng #00153 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0860 5 15.000.000
Giải Nhì 3397 5078 68 6.500.000
Giải Ba 5197 2774 2127 15 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x860 30 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx60 590 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 11/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 09/11/2017 (Thứ năm ngày 09/11)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 09/11/2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00152 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 9/11/2017
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4246 2 15.000.000
Giải Nhì 7227 4386 22 6.500.000
Giải Ba 4307 2130 0671 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x246 48 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx46 509 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 9/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 07/11/2017 (Thứ 3 07/11)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 07/11/2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00151 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. 

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5050 8 15.000.000
Giải Nhì 4497 5191 17 6.500.000
Giải Ba 3166 4255 4985 12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x050 55 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx50 500 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 7/11/2017

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 04/11/2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00150 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0753 8 15.000.000
Giải Nhì 8638 6941 16 6.500.000
Giải Ba 2059 9126 2577 25 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x753 44 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx53 591 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 4/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 02/11/2017 (Thứ 5 02/11)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 02/11/2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00149 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 02/11/2017 (Thứ 5 02/11)
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1389 3 15.000.000
Giải Nhì 3545 1001 41 6.500.000
Giải Ba 1493 9420 5123 16 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x389 38 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx89 995 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 2/11/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 31/10/2017 (Thứ 3 31/10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 31/10/2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00148 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 31/10/2017 (Thứ 3 31/10)
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3949 11 15.000.000
Giải Nhì 1776 8621 33 6.500.000
Giải Ba 2816 4116 7826 72 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x949 84 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx49 1368 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 31/10/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 26-10-2017 (Thứ 5 26-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 26-10-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00146 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 26-10-2017
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0143 4 15.000.000
Giải Nhì 1664 4400 7 6.500.000
Giải Ba 6119 8755 6012 45 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x143 44 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx43 525 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 26-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 24-10-2017 (Thứ 3 24-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 24-10-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00145 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 24-10-2017 (Thứ 3 24-10)
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8840 2 15.000.000
Giải Nhì 4955 1874 11 6.500.000
Giải Ba 2001 9557 9436 39 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x840 32 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx40 451 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 24-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-10-2017 (Thứ 7 21-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 21-10-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00144 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-10-2017 (Thứ 7 21-10)
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2600 2 15.000.000
Giải Nhì 6000 6080 9 6.500.000
Giải Ba 2126 5467 8809 26 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x600 37 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx00 705 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 21-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 19-10-2017 (Thứ 5 19-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 19-10-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00143 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1534 2 15.000.000
Giải Nhì 0565 3861 9 6.500.000
Giải Ba 8307 1993 8260 34 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x534 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx34 524 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 19-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 17-10-2017 (Thứ 3 17-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 17-10-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00142 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0452 20 15.000.000
Giải Nhì 2640 8265 7 6.500.000
Giải Ba 5738 9128 4519 22 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x452 77 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx52 1023 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 17-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 14-10-2017 (Thứ 7 14-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 14-10-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00141 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2988 1 15.000.000
Giải Nhì 3732 8896 7 6.500.000
Giải Ba 3385 0149 4445 17 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x988 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx88 724 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 14-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 12-10-2017 (Thứ 5 12-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 12-10-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00140 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5745 2 15.000.000
Giải Nhì 4942 2318 27 6.500.000
Giải Ba 5862 7796 5030 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x745 45 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx45 543 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 12-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 10-10-2017 (Thứ 3 10-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 10-10-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00139 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2880 10 15.000.000
Giải Nhì 3071 4712 19 6.500.000
Giải Ba 9403 4959 9080 12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x880 39 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx80 405 100.000
Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 10-10-2017 (Thứ 3 10-10)

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 07-10-2017 (Thứ 7 07-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 07-10-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00138 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6813 7 15.000.000
Giải Nhì 5945 0346 8 6.500.000
Giải Ba 8456 4016 0219 19 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x813 42 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx13 541 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 07-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 05-10-2017 (Thứ 5 05-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 05-10-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00137 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4012 6 15.000.000
Giải Nhì 0398 8827 7 6.500.000
Giải Ba 8647 2765 0120 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x012 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx12 670 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 05-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 03-10-2017 (Thứ 3 03-10)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 03-10-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00136 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0560 6 15.000.000
Giải Nhì 5988 2938 20 6.500.000
Giải Ba 4695 1904 5143 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x560 53 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx60 423 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 03-10-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 30-09-2017 (Thứ 7 30-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 30-09-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00135 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8253 13 15.000.000
Giải Nhì 6154 0423 10 6.500.000
Giải Ba 5827 9465 5336 12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x253 74 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx53 735 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 30-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 26-09-2017 (Thứ 3 26-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 26-09-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00133 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6226 8 15.000.000
Giải Nhì 0367 5660 14 6.500.000
Giải Ba 4415 0194 8381 21 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x226 45 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx26 516 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 26-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 23-09-2017 (Thứ 7 23-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 23-09-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00132 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6226 8 15.000.000
Giải Nhì 0367 5660 14 6.500.000
Giải Ba 4415 0194 8381 21 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x226 45 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx26 516 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 23-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-09-2017 (Thứ 5 21-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 21-09-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00131 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4350 5 15.000.000
Giải Nhì 8034 5967 23 6.500.000
Giải Ba 8723 2522 1006 8 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x350 54 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx50 602 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 21-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 19-09-2017 (Thứ 3 19-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 19-09-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00130 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4350 5 15.000.000
Giải Nhì 8034 5967 23 6.500.000
Giải Ba 8723 2522 1006 8 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x350 54 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx50 602 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 19-09-2017 hôm nay


#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 16-09-2017 (Thứ 7 16-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 16-09-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00129 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9909 4 15.000.000
Giải Nhì 3894 0360 4 6.500.000
Giải Ba 5305 8727 6491 4 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x909 103 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx09 938 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 16-09-2017

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 14-09-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00128 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0405 9 15.000.000
Giải Nhì 0175 3083 62 6.500.000
Giải Ba 5461 7522 0073 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x405 90 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx05 485 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 14-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 12-09-2017 (Thứ 3 09-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 12-09-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00127 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9036 4 15.000.000
Giải Nhì 0297 3401 3 6.500.000
Giải Ba 7708 0425 4015 16 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x036 68 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx36 717 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 12-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 09-09-2017 (Thứ 7 09-09)

 Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 09-09-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00126 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0671 8 15.000.000
Giải Nhì 7201 1882 12 6.500.000
Giải Ba 7060 5759 3245 29 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x671 40 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx71 509 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 09-09-2017


#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 07-09-2017 (Thứ 5 07-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 07-09-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00125 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2972 7 15.000.000
Giải Nhì 8184 7900 14 6.500.000
Giải Ba 2585 4974 7425 7 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x972 98 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx72 720 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 07-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 05-09-2017 (Thứ 3 05-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 05-09-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00124 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9504 12 15.000.000
Giải Nhì 1504 0997 11 6.500.000
Giải Ba 8157 2096 2409 17 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x504 73 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx04 426 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 05-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 02-09-2017 (Thứ 7 02-09)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 02-09-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00123 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6830 8 15.000.000
Giải Nhì 0886 0466 14 6.500.000
Giải Ba 6825 0022 4616 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x830 44 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx30 627 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 02-09-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 31-08-2017 (Thứ 5 31-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 31-08-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00122 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2787 3 15.000.000
Giải Nhì 4555 3559 40 6.500.000
Giải Ba 5295 8449 4309 13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x787 69 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx87 644 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 31-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 29-08-2017 (Thứ 3 29-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 29-08-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00121 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0850 2 15.000.000
Giải Nhì 1600 1058 14 6.500.000
Giải Ba 0025 6310 8368 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x850 29 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx50 828 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 29-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 26-08-2017 (Thứ 7 26-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 26-08-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00120 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
7172
8
Giải nhì
6.5 triệu
2655
4350
22
Giải ba
3 triệu
5624
9139
0145
13
Khuyến khích 1
1 triệu 
172
62
Khuyến khích 2
100 nghìn
72
988
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 26-08-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 24-08-2017 (Thứ 5 24-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 24-08-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00119 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3351 29 15.000.000
Giải Nhì 7373 5139 17 6.500.000
Giải Ba 0250 5484 7275 29 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x351 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx51 1042 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 24-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 22-08-2017 (Thứ 3 22-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 22-08-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00118 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0554 9 15.000.000
Giải Nhì 6395 3322 38 6.500.000
Giải Ba 9755 5966 6705 22 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x554 87 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx54 1058 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 22-08-2017 

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 19-08-2017 (Thứ 7 19-08

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 19-08-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00117 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1039 9 15.000.000
Giải Nhì 0342 8335 8 6.500.000
Giải Ba 0952 9409 4053 15 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x039 103 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx39 1374 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 19-08-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 17-08-2017 (Thứ 5 17-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 17-08-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00116 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0237 6 15.000.000
Giải Nhì 1288 1115 21 6.500.000
Giải Ba 1812 4625 8269 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x237 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx37 658 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 17-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 15-08-2017 (Thứ 3 15-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 15-08-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00115 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5258 18 15.000.000
Giải Nhì 6808 3187 75 6.500.000
Giải Ba 7859 6315 8764 25 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x258 42 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx58 783 100.000

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 15-08-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 12-08-2017 (Thứ 7 12-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 12-08-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00114 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1276 3 15.000.000
Giải Nhì 4275 8796 6 6.500.000
Giải Ba 6345 6864 1755 15 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x276 88 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx76 543 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 12-08-2017 hôm nay

  #Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 10-08-2017 (Thứ 5 10-08) 

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 0-08-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00113 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 10-08-2017 hôm nay

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5557 4 15.000.000
Giải Nhì 8430 5443 8 6.500.000
Giải Ba 0687 0911 3572 84 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x557 88 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx57 589 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 10-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 08-08-2017 (Thứ 3 08-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 08-08-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00112 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4421 38 15.000.000
Giải Nhì 6320 3547 25 6.500.000
Giải Ba 4285 8142 2135 14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x421 75 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx21 719 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 08-08-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 05-08-2017 (Thứ 7 03-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 05-08-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00111 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7003 5 15.000.000
Giải Nhì 2754 5849 11 6.500.000
Giải Ba 5192 3280 3566 37 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x003 57 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx03 623 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 05-08-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 03-08-2017 (Thứ 5 03-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 03-08-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00110 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2164 5 15.000.000
Giải Nhì 1009 8917 26 6.500.000
Giải Ba 5020 0788 2462 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x164 55 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx64 929 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 03-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 01-08-2017 (Thứ 3 01-08)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 01-08-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00109 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1242 8 15.000.000
Giải Nhì 2156 1319 14 6.500.000
Giải Ba 6447 1952 1489 52 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x242 67 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx42 776 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 01-08-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 29-07-2017 (Thứ 7 29-07)

 Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 29-07-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00108 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20


Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
5927
14
Giải nhì
6.5 triệu
7897
5060
17
Giải ba
3 triệu
2251
1727
6543
72
Khuyến khích 1
1 triệu 
927
143
Khuyến khích 2
100 nghìn
27
855
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 29-07-2017


#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 27-07-2017 (Thứ 5 27-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 27-07-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00107 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20


Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
6996
12
Giải nhì
6.5 triệu
1087
5706
11
Giải ba
3 triệu
2727
6818
5908
79
Khuyến khích 1
1 triệu 
996
31
Khuyến khích 2
100 nghìn
96
580
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 27-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-07-2017 (Thứ 3 25-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 22-07-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00106 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7410 1 15.000.000
Giải Nhì 3977 3851 32 6.500.000
Giải Ba 5334 8386 5983 25 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x410 69 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx10 941 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 25-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 22-07-2017 (Thứ 7 22-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 22-07-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00105 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9557 5 15.000.000
Giải Nhì 9788 9237 15 6.500.000
Giải Ba 3215 4283 3524 32 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x557 93 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx57 845 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 22-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 20-07-2017 (Thứ 5 20-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 20-07-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00104 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9066 7 15.000.000
Giải Nhì 2975 2140 10 6.500.000
Giải Ba 9007 4033 9146 11 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x066 105 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx66 964 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 20-07-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-07-2017 (Thứ 3 18-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 18-07-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00103 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 18-07-2017 hôm nay

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6911 6 15.000.000
Giải Nhì 9507 9518 16 6.500.000
Giải Ba 8864 8176 5126 35 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x911 238 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx11 1118 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 18-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 15-07-2017 (Thứ 7 15-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 15-07-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00102 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20


Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0229 9 15.000.000
Giải Nhì 2149 3466 26 6.500.000
Giải Ba 4457 4679 3570 24 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x229 126 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx29 915 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 15-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 13-07-2017 (Thứ 5 13-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 13-07-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00101 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5611 7 15.000.000
Giải Nhì 0189 9498 16 6.500.000
Giải Ba 0808 6378 4984 17 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x611 86 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx11 1724 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 13-07-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 11-07-2017 (Thứ 3 11-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 11-07-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00100 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6940 3 15.000.000
Giải Nhì 4391 0676 27 6.500.000
Giải Ba 3283 5316 6706 9 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x940 82 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx40 589 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 11-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 08-07-2017 (Thứ 7 06-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 08-07-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00099 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7419 209 15.000.000
Giải Nhì 6906 5286 9 6.500.000
Giải Ba 5991 0329 7276 59 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x419 103 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx19 1467 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 08-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 06-07-2017 (Thứ 5 06-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 06-07-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00098 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2660 18 15.000.000
Giải Nhì 8433 6860 8 6.500.000
Giải Ba 3320 9012 7940 19 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x660 31 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx60 740 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 06-07-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 04-07-2017 (Thứ 3 04-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 04-07-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00097 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
5571
10
Giải nhì
6.5 triệu
9171
7152
26
Giải ba
3 triệu
7522
7332
8027
26
Khuyến khích 1
1 triệu 
571
89
Khuyến khích 2
100 nghìn
71
811
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 04-07-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 01-07-2017 (Thứ 7 01-07)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 01-07-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00096 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5525 6 15.000.000
Giải Nhì 6533 6433 20 6.500.000
Giải Ba 3393 7986 8531 61 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x525 120 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx25 823 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 01-07-2017


Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 29-06-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00095 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6623 4 15.000.000
Giải Nhì 5758 3812 20 6.500.000
Giải Ba 0639 9220 6427 27 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x623 94 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx23 1236 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 29-06-2017 hôm nay

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 27-06-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00094 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3955 9 15.000.000
Giải Nhì 1745 8704 65 6.500.000
Giải Ba 4905 2985 4234 26 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x955 79 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx55 935 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 27-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 24-06-2017 (Thứ 7 24-06)

 Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 24-06-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00093 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9901 8 15.000.000
Giải Nhì 5079 6489 10 6.500.000
Giải Ba 4974 8917 0250 12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x901 85 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx01 781 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 24-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 22-06-2017 (Thứ 5 22-06)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 22-06-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00092 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4099 5 15.000.000
Giải Nhì 8490 5514 19 6.500.000
Giải Ba 7227 4832 7053 36 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x099 64 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx99 847 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 22-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 20-06-2017 (Thứ 3 20-06)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 20-06-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00091 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6008 5 15.000.000
Giải Nhì 1133 0965 23 6.500.000
Giải Ba 3774 9536 0805 28 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x008 53 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx08 1067 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 20-06-2017


Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 17-06-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00090 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. 

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1403 17 15.000.000
Giải Nhì 7296 5667 31 6.500.000
Giải Ba 6789 2064 9666 42 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x403 70 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx03 819 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 17-06-2017Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 15-06-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00089 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9716 5 15.000.000
Giải Nhì 4099 1304 37 6.500.000
Giải Ba 4593 1339 0725 54 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x716 52 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx16 697 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 15-06-2017


Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 13-06-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00088 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9738 6 15.000.000
Giải Nhì 1698 6618 10 6.500.000
Giải Ba 9844 5957 9404 9 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x738 200 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx38 1864 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 13-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 10-06-2017 (Thứ 7 10-06)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 10-06-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00087 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6870 14 15.000.000
Giải Nhì 1604 3081 10 6.500.000
Giải Ba 2786 4728 6301 82 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x870 51 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx70 748 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 10-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 08-06-2017 (Thứ 5 08-06)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 08-06-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00086 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 08-06-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 08-06-2017 hôm nay
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9818 13 15.000.000
Giải Nhì 5986 0209 27 6.500.000
Giải Ba 1597 5179 7119 37 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x818 93 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx18 947 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 08-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 06-06-2017 (Thứ 3 06-06)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 06-06-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00085 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 06-06-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8386 9 15.000.000
Giải Nhì 1822 3840 24 6.500.000
Giải Ba 4302 8948 5677 20 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x386 157 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx86 967 100.000

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 06-06-2017


#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 03-06-2017 (Thứ 7 03-06)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 03-06-2017 (Thứ 7 03-06): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 03-06-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00084 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 03-06-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1797 11 15.000.000
Giải Nhì 7308 5964 11 6.500.000
Giải Ba 8231 6901 2086 31 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x797 71 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx97 847 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 03-06-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 1-06-2017 (Thứ 5 01-06)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 1-06-2017 (Thứ 5 01-06): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 01-06-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00083 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 01-06-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5148 12 15.000.000
Giải Nhì 7974 0779 18 6.500.000
Giải Ba 6136 1963 1260 69 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x148 176 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx48 831 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 01-06-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-5-2017 (Thứ 4 31-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 30-05-2017 (Thứ 3 30-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 30-05-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00082 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 27-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9723 5 15.000.000
Giải Nhì 4229 6625 18 6.500.000
Giải Ba 2632 3824 5251 30 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x723 160 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx23 1144 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 30-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 27-05-2017 (Thứ 7 27-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 27-05-2017 (Thứ 7 27-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 27-05-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00081 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 27-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5312 2 15.000.000
Giải Nhì 4431 7912 67 6.500.000
Giải Ba 5214 3936 0908 74 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x312 100 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx12 1070 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 27-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-05-2017 (Thứ 5 25-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-05-2017 (Thứ 5 25-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 25-05-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00080 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 25-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4000 4 15.000.000
Giải Nhì 0986 8497 22 6.500.000
Giải Ba 8680 0490 6703 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x000 151 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx00 810 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 25-05-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 23-05-2017 (Thứ 3 23-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 23-05-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00079 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 23-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6131 7 15.000.000
Giải Nhì 8551 1268 66 6.500.000
Giải Ba 8133 5127 2154 36 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x131 195 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx31 999 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 23-05-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 20-05-2017 (Thứ 7 20-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 20-05-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00078 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 20-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1462 12 15.000.000
Giải Nhì 3824 1737 34 6.500.000
Giải Ba 7723 3796 7493 56 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x462 70 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx62 1212 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 20-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-05-2017 (Thứ 5 18-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-05-2017 (Thứ 5 18-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 18-05-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00077 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 18-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7064 4 15.000.000
Giải Nhì 1738 3898 45 6.500.000
Giải Ba 4119 7118 0826 22 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x064 97 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx64 1648 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 5 ngày 18-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 16-05-2017 (Thứ 3 16-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 16-05-2017 (Thứ 3 16-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 16-05-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00076 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 16-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1143 12 15.000.000
Giải Nhì 7339 6696 74 6.500.000
Giải Ba 8562 2218 1778 30 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x143 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx43 1404 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 16-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 13-05-2017 (Thứ 7 13-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 13-05-2017 (Thứ 7 13-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 13-05-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00075 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 13-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5523 4 15.000.000
Giải Nhì 4834 0854 6 6.500.000
Giải Ba 4514 9283 1816 23 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x523 113 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx23 1815 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 13-05-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 09-05-2017 (Thứ 3 09-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 09-05-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00073 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 09-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9022 12 15.000.000
Giải Nhì 1311 1266 49 6.500.000
Giải Ba 3965 5524 5845 28 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x022 220 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx22 1474 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 3 ngày 09-05-2017Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 06-05-2017 (Thứ 7 04-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 06-05-2017 thứ 7 Kỳ quay thưởng #00072 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 06-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7707 4 15.000.000
Giải Nhì 0139 8959 55 6.500.000
Giải Ba 8614 6566 9966 27 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x707 254 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx07 931 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ 7 ngày 06-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 04-05-2017 (Thứ 5 04-05)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 04-05-2017 (Thứ 5 04-05): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 04-05-2017 thứ 5 Kỳ quay thưởng #00071 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 04-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5633 12 15.000.000
Giải Nhì 8721 5065 19 6.500.000
Giải Ba 4465 8484 6247 16 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x633 134 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx33 1866 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 04-05-2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 02-05-2017 (Thứ 3 02-05)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 02-05-2017 thứ 3 Kỳ quay thưởng #00070 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 02-05-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9730 6 15.000.000
Giải Nhì 3424 3693 27 6.500.000
Giải Ba 9737 1608 5197 20 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x730 206 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx30 1180 100.000
Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 02-05-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 29-04-2017 (Thứ 7 29-04)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 29-04-2017 (Thứ 7 29-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 29-04-2017 thứ bảy Kỳ quay thưởng #00069 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 29-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6196 5 15.000.000
Giải Nhì 0782 2051 26 6.500.000
Giải Ba 5510 6473 9943 39 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x196 66 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx96 812 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 29-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 27-04-2017 (Thứ 5 27-04

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 27-04-2017 (Thứ 5 27-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 27-04-2017 thứ năm Kỳ quay thưởng #00068 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 27-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 27-04-2017
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2763 38 15.000.000
Giải Nhì 8052 8478 9 6.500.000
Giải Ba 0495 9464 8863 21 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x763 200 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx63 1502 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 27-04-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-04-2017 (Thứ 3 25-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 25-04-2017 thứ bảy Kỳ quay thưởng #00067 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 20-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 25-04-2017
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0066 7 15.000.000
Giải Nhì 0778 1287 15 6.500.000
Giải Ba 6730 3291 0775 45 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x066 68 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx66 1160 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 25-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 22-04-2017 (Thứ 7 22-04)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 22-04-2017 (Thứ 7 22-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 22-04-2017 thứ bảy Kỳ quay thưởng #00066 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 20-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 22-04-2017 hôm nay
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1773 64 15.000.000
Giải Nhì 9945 1450 21 6.500.000
Giải Ba 3868 1996 3393 103 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x773 213 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx73 1289 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 22-04-2017

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 20-04-2017 (Thứ 5 20-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 20-04-2017 thứ năm kỳ QSMT 64 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 20-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
8377
11
Giải nhì
6.5 triệu
7476
3772
30
Giải ba
3 triệu
7958
7519
1265
39
Khuyến khích 1
1 triệu 
377
104
Khuyến khích 2
100 nghìn
77
1066
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 20-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-04-2017 (Thứ ba 18-04)

Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 18-04-2017 thứ ba kỳ QSMT 63 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 18-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 18-04-2017 
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0900 3 15.000.000
Giải Nhì 8293 0955 17 6.500.000
Giải Ba 0529 2817 1548 53 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x900 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx00 823 100.000
#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 15-04-2017 (Thứ bảy 15-04)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 15-04-2017 (Thứ bảy 15-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 15-04-2017 thứ bảy kỳ QSMT 62 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 15-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
9596
6
Giải nhì
6.5 triệu
8335
5964
25
Giải ba
3 triệu
0584
0700
2248
36
Khuyến khích 1
1 triệu 
596
75
Khuyến khích 2
100 nghìn
96
984
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 15-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 13-04-2017 (Thứ năm 13-04)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 13-04-2017 (Thứ năm 13-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 13-04-2017 thứ năm kỳ QSMT 61 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 13-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1289 8 15.000.000
Giải Nhì 2234 7229 35 6.500.000
Giải Ba 8528 8515 8022 92 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x289 154 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx89 1142 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 13-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D thứ 3 ngày 11/04/2017 kỳ 61

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D thứ 3 ngày 11/04/2017 kỳ 61:Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 11-04-2017 thứ ba kỳ QSMT 61 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 01-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9562 12 15.000.000
Giải Nhì 5533 3959 51 6.500.000
Giải Ba 3605 4307 1120 33 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x562 166 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx62 1186 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 11-04-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 08-04-2017 (Thứ bảy 08-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 08-04-2017 thứ bảy kỳ QSMT 60 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 08-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2085 2 15.000.000
Giải Nhì 2656 6915 41 6.500.000
Giải Ba 0138 9390 4457 39 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x085 59 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx85 905 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 08-04-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 06-04-2017 (Thứ năm 06-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 06-04-2017 thứ bảy kỳ QSMT 59 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 05-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 06-04-2017 hôm nay
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6155 7 15.000.000
Giải Nhì 8495 9553 24 6.500.000
Giải Ba 1190 0875 0334 17 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x155 89 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx55 1073 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 06-04-2017


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 04-04-2017 (Thứ ba 04-04): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 04-04-2017 thứ bảy kỳ QSMT 58 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 04-04-2017 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 04-04-2017 hôm nay
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2130 11 15.000.000
Giải Nhì 7035 9360 12 6.500.000
Giải Ba 3133 1394 7953 46 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x130 77 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx30 1316 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 04-04-2017


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 01-04-2017 hôm nay


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 01-04-2017(thứ bảy 01-04) kỳ QSMT 57 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
9044
8
Giải nhì
6.5 triệu
6673
8294
11
Giải ba
3 triệu
3500
4809
8905
31
Khuyến khích 1
1 triệu 
044
75
Khuyến khích 2
100 nghìn
44
984
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 01-04-2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 30/03/2017 thứ 5 kỳ 56 KQXS Vietlott 30-03

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 30-03-2017(Thứ năm 30-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 30/03/2017 thứ năm kỳ QSMT 56 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 30-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-03-2017(Thứ năm 30-3) kỳ QSMT 56 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
5622
16
Giải nhì
6.5 triệu
5186
2079
19
Giải ba
3 triệu
7454
3508
0461
34
Khuyến khích 1
1 triệu 
622
66
Khuyến khích 2
100 nghìn
62
896
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 30/03/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 28-03-2017(Thứ Ba 28-3)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 28-03-2017(Thứ Ba 28-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 28/03/2017 thứ ba kỳ QSMT 54 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 28-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

“MAX 4D – TƯỞNG KHÔNG TRÚNG MÀ TRÚNG KHÔNG TƯỞNG”

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1558 26 15.000.000
Giải Nhì 5545 7723 16 6.500.000
Giải Ba 5916 1790 1712 44 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x558 111 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx58 1438 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 28/03/2017#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-03-2017(Thứ Bảy 25-3)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-03-2017(Thứ Bảy 25-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 25/03/2017 thứ ba kỳ QSMT 53 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 25-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 25/03/2017 hôm nay

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 25-03-2017(Thứ Bảy 25-3) kỳ QSMT 52 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7368 48 15.000.000
Giải Nhì 3697 4395 19 6.500.000
Giải Ba 7060 6356 8930 26 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x368 329 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx68 2184 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 25/03/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 23-03-2017(Thứ Năm 23-3)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 23-03-2017(Thứ Năm 23-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 23/03/2017 thứ ba kỳ QSMT 53 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 23-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 23/03/2017 hôm nay

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 23-03-2017(Thứ năm 23-3) kỳ QSMT 53 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4566 10 15.000.000
Giải Nhì 6232 1872 87 6.500.000
Giải Ba 4430 9664 4076 28 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x566 81 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx66 1078 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 23/03/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-03-2017(Thứ Ba 21-3)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-03-2017(Thứ Ba 21-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 21/03/2017 thứ ba kỳ QSMT 52 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả xổ số vietlott Max 4D ngày 21-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

“MAX 4D – TƯỞNG KHÔNG TRÚNG MÀ TRÚNG KHÔNG TƯỞNG”

#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 21/03/2017 hôm nay

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 21-03-2017(Thứ Ba 21-3) kỳ QSMT 52 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8122 18 15.000.000
Giải Nhì 0938 7263 30 6.500.000
Giải Ba 8276 7768 7050 30 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x122 191 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx22 1514 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 21/03/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-03-2017(Thứ Bảy 18-3)

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 18-03-2017(Thứ Bảy 18-3): Kqxs Vietlott cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 4D Vietlott ngày 18/03/2017 thứ bảy kỳ QSMT 51 mới nhất hôm nay từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả vietlott kqxs vietlott ket qua xo so vietlott xổ số kiểu mỹ Vietlott Max 4D 18-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 18/03/2017 hôm nay

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3187 13 15.000.000
Giải Nhì 8212 6119 19 6.500.000
Giải Ba 2319 3271 4026 72 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x187 59 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx87 1101 100.000

Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 18/03/2017


#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 16/03/2017 thứ 5 kỳ 50

Ket qua xo so Vietlott Max 4D ngay 16/03/2017 thu nam kỳ QSMT 50 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7192 19 15.000.000
Giải Nhì 0470 4792 30 6.500.000
Giải Ba 7913 7587 4244 78 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x192 101 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx92 1095 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ năm ngày 16/03/2017

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 11/03/2017 thứ 7 kỳ 48

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 11/03/2017 thứ 7 kỳ 48 mới nhất hôm nay: từ trường quay xổ số tự chọn Vietlott vào 18h20. Tra cứu kết quả vietlott kqxs vietlott ket qua xo so vietlott xổ số kiểu mỹ Vietlott Max 4D 11-03 mới nhất trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 11/03/2017 hôm nay

Ket qua xo so Vietlott Max 4D ngay 11/03/2017 thu bay kỳ QSMT 46 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6065 7 15.000.000
Giải Nhì 7209 3041 44 6.500.000
Giải Ba 4287 7168 5943 50 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x065 108 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx65 1256 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 11/03/2017

#Kết quả xổ số Max 4D Vietlott thứ 5 ngày 9/3/2017

Kết quả xổ số Max 4D Vietlott thứ 5 ngày 9/3/2017 : XS Max 4D 9/3 – Kết quả xổ số Max 4D Vietlott 9-3-2017 thứ 5 kỳ qsmt 00046 có giải thưởng lên đến 15tr. Dò kq xs Max 4D 9/3 hôm nay.

Kết quả xổ số Max 4D Vietlott thứ 5 ngày 9/3/2017

HÔNG BÁO KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D NGÀY 9-3-2017 KỲ QSMT 00046
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3645 21 15.000.000
Giải Nhì 9773 1592 26 6.500.000
Giải Ba 8792 7084 6729 27 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x645 102 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx45 1387 100.000

#Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 07/03/2017


Ket qua xo so Vietlott Max 4D ngay 07/03/2017 thu ba kỳ QSMT 46 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn số điện toán kiểu mỹ Vietlott.vn trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2570 6 15.000.000
Giải Nhì 7300 3087 25 6.500.000
Giải Ba 1117 5520 1055 57 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x570 112 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx70 1103 100.000
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ ba ngày 07/03/2017

#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 04/03/2017


Ket qua xo so Vietlott Max 4D ngay 04/03/2017 thu bay cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott với 8 vé trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
8584
8
Giải nhì
6.5 triệu
3998
4197
13
Giải ba
3 triệu
6984
2236
7980
42
Khuyến khích 1
1 triệu 
584
72
Khuyến khích 2
100 nghìn
84
1100
Kết quả xổ số điện toán kiểu mỹ Max 4D Vietlott mới nhất thứ bảy ngày 04/03/2017


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 02/03/2017

Kết quả xổ số Vietlott Max4D ngày 02/03/2017 thu nam cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott.vn trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.


Giải Kết quả Số lượng
Giải nhất
15 triệu
1369
32
Giải nhì
6.5 triệu
5239
5287
57
Giải ba
3 triệu
4404
9931
1024
54
Khuyến khích 1
1 triệu 
369
176
Khuyến khích 2
100 nghìn
69
1523


#Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 28/02/2017 mới nhất

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D ngày 28/02/2017 ky QSMT 43 thu ba 28-02 cập nhật thành công từ trường quay xổ số điện toán tự chọn kiểu mỹ Vietlott với 16 vé số 4D Vietlott trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả xổ số điện toán Max 4D Vietlott ngày 28/02/2017 mới nhất

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3122 16 15.000.000
Giải Nhì 5324 6791 56 6.500.000
Giải Ba 0109 6208 9417 41 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x122 156 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx22 1435 100.000
Được tạo bởi Blogger.