KQXS Mega - Xổ Số Mega 6/45 Vietlott trực tiếp từ Vietlott - Vietlott

Header Ads

KQXS Mega - Xổ Số Mega 6/45 Vietlott trực tiếp từ Vietlott

KQXS Mega - Xổ Số Mega 6/45 Vietlott trực tiếp từ Vietlott: Vietlott – Xổ số tự chọn, Trực tiếp kết quả Xổ số Mega hôm nay, Xo so Mega, XSTC, Xổ số Vietlott Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật hàng tuần, KQXS Mega 6/45.

Chúng tôi sẽ Cập nhật KQXS Vietlott Mega mới nhất lúc 18h20″ trực tiếp tại trường quay Công Ty điện toán Xổ số Vietlott.vn

Note : 
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
#Xem kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 thứ tư Ngày 22-11-2017

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 22/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 22/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Xem kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 thứ tư Ngày 22-11-2017
Kỳ quay thưởng #0210 | Ngày quay thưởng 22/11/2017
05 06 09 23 27 35
Giá trị Jackpot
17.737.324.500 đồng
                                                   Tăng +1.815.255.500đ so với kỳ trước
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.737.324.500
Giải nhất Trùng 5 số 39 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1864 300.000
Giải ba Trùng 3 số 27749 30.000
Xem kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 thứ tư Ngày 22-11-2017 

#Xem kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-11-2017 (Chủ Nhật 19-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 19/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 19/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0209 | Ngày quay thưởng 19/11/2017
14 20 30 33 41 43
Giá trị Jackpot
15.922.069.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.922.069.000
Giải nhất Trùng 5 số 15 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 935 300.000
Giải ba Trùng 3 số 16512 30.000
Xem kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-11-2017 (Chủ Nhật 19-11)

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-11-2017 (Thứ 4 15-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 15/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 15/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-11-2017 (Thứ 4 15-11)
Kỳ quay thưởng #0207 | Ngày quay thưởng 15/11/2017
01 09 15 27 33 43
Giá trị Jackpot
20.031.482.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 20.031.482.500
Giải nhất Trùng 5 số 42 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2024 300.000
Giải ba Trùng 3 số 27601 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-11-2017 (Thứ 4 15-11) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-11-2017 (Chủ Nhật 12-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 12/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 12/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0206 | Ngày quay thưởng 12/11/2017
22 26 37 40 42 44
Giá trị Jackpot
17.964.388.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.964.388.500
Giải nhất Trùng 5 số 69 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1416 300.000
Giải ba Trùng 3 số 20775 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-11-2017 (Chủ Nhật 12-11) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-11-2017 (Thứ 6 10-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 10/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 10/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0205 | Ngày quay thưởng 10/11/2017
01 04 19 21 24 35
Giá trị Jackpot
16.076.253.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.076.253.000
Giải nhất Trùng 5 số 30 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1225 300.000
Giải ba Trùng 3 số 20160 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-11-2017 (Thứ 6 10-11) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-11-2017 (Thứ 4 08-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 8/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 08/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0204 | Ngày quay thưởng 8/11/2017
01 18 23 24 40 41
Giá trị Jackpot
14.042.946.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.042.946.500
Giải nhất Trùng 5 số 26 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1056 300.000
Giải ba Trùng 3 số 18214 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-11-2017 (Thứ 4 08-11)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-11-2017 (Chủ Nhật 05-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 5/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 05/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-11-2017 (Chủ Nhật 05-11)
Kỳ quay thưởng #0203 | Ngày quay thưởng 5/11/2017
03 17 38 39 41 44
Giá trị Jackpot
39.508.281.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 39.508.281.500
Giải nhất Trùng 5 số 40 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1633 300.000
Giải ba Trùng 3 số 28531 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-11-2017 (Chủ Nhật 05-11) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-11-2017 (Thứ 6 03-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 3/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 03/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0202 | Ngày quay thưởng 3/11/2017
Kỳ quay thưởng #0202 | Ngày quay thưởng 3/11/2017
07 17 20 22 29 44
Giá trị Jackpot: 
33.963.663.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 33.963.663.500
Giải nhất Trùng 5 số 29 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1623 300.000
Giải ba Trùng 3 số 27659 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-11-2017 (Thứ 6 03-11) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 1-11-2017 (Thứ 4 01-11)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 1/11/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 01/11 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0201 | Ngày quay thưởng 1/11/2017
Kỳ quay thưởng #0201 | Ngày quay thưởng 1/11/2017
04 12 25 39 42 44
Giá trị Jackpot
28.523.607.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 28.523.607.000
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1776 300.000
Giải ba Trùng 3 số 29321 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 1-11-2017 (Thứ 4 01-11) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-10-2017 (Chủ Nhật 29-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 29/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 29/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-10-2017
Kỳ quay thưởng #0200 | Ngày quay thưởng 29/10/2017
01 05 28 31 44 45
Giá trị Jackpot
23.994.411.500 đồng
                                            Tăng +2.771.295.000đ so với kỳ trước
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 23.994.411.500
Giải nhất Trùng 5 số 27 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1562 300.000
Giải ba Trùng 3 số 26325 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-10-2017 (Chủ Nhật 29-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 28-10-2017 (Thứ 7 28-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 28-10-2017, Xổ số Power 6/55 Thứ 7, hôm nay, XS Power 655 28/10 trực tiếp tại trường quay công ty xổ số điện toán Vietlott.

Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 28-10-2017 (Thứ 7 28-10)
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 Trùng 6 số 0 85.047.387.150
Jackpot 2 Trùng 5 số và số đặc biệt 0 3.358.522.200
Giải nhất Trùng 5 số 8 40.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 474 500.000
Giải ba Trùng 3 số 9614 50.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Power 6/55 Ngày 28-10-2017 (Thứ 7 28-10) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-10-2017 (Thứ 6 27-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 27/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 27/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Ngày quay thưởng 27/10/2017
Kỳ quay thưởng #0199 | Ngày quay thưởng 27/10/2017
04 10 13 21 22 38
Giá trị Jackpot
21.223.116.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 21.223.116.500
Giải nhất Trùng 5 số 33 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1442 300.000
Giải ba Trùng 3 số 24180 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-10-2017 (Thứ 6 27-10)

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-10-2017 (Thứ 4 25-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 25/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 25/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 25/10/2017
Kỳ quay thưởng #0198 | Ngày quay thưởng 25/10/2017
12 17 23 25 34 38
Giá trị Jackpot 
18.660.832.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.660.832.500
Giải nhất Trùng 5 số 50 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2054 300.000
Giải ba Trùng 3 số 29260 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-10-2017 (Thứ 4 25-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-10-2017 (Chủ Nhật 22-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 22/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 22/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-10-2017 (Chủ Nhật 22-10)
Kỳ quay thưởng #0197 | Ngày quay thưởng 22/10/2017
08 14 16 17 31 42
Giá trị Jackpot
16.454.311.000 đồng
                                            Tăng +2.410.172.000đ so với kỳ trước
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.454.311.000
Giải nhất Trùng 5 số 22 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1262 300.000
Giải ba Trùng 3 số 22398 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-10-2017 (Chủ Nhật 22-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-10-2017 (Thứ 6 20-10)

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 20/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 20/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0196 | Ngày quay thưởng 20/10/2017
Kỳ quay thưởng #0196 | Ngày quay thưởng 20/10/2017
02 18 25 33 36 42
Giá trị Jackpot
14.044.139.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.044.139.000
Giải nhất Trùng 5 số 25 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1273 300.000
Giải ba Trùng 3 số 20761 30.000
Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-10-2017 (Thứ 6 20-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-10-2017 (Chủ Nhật 15-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 15/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 15/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0194 | Ngày quay thưởng 15/10/2017
02 09 14 21 35 40
Giá trị Jackpot
43.087.021.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 43.087.021.500
Giải nhất Trùng 5 số 28 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1886 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32544 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-10-2017 (Chủ Nhật 15-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-10-2017 (Thứ 6 13-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 13/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 13/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0193 | Ngày quay thưởng 13/10/2017
10 13 20 21 25 36
Giá trị Jackpot
36.463.490.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 36.463.490.000
Giải nhất Trùng 5 số 49 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2027 300.000
Giải ba Trùng 3 số 35064 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-10-2017 (Thứ 6 13-10)

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-10-2017 (Thứ 4 11-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 11/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 11/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0192 | Ngày quay thưởng 11/10/2017
04 11 14 15 19 26
Giá trị Jackpot
30.674.931.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 30.674.931.000
Giải nhất Trùng 5 số 28 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2170 300.000
Giải ba Trùng 3 số 35660 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-10-2017 (Thứ 4 11-10) 

#Xem Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-10-2017 (Chủ Nhật 08-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 8/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 08/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0191 | Ngày quay thưởng 8/10/2017
08 16 24 27 35 39
Giá trị Jackpot
24.467.091.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 24.467.091.000
Giải nhất Trùng 5 số 67 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2186 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32852 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-10-2017 (Chủ Nhật 08-10) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-10-2017 (Thứ 6 06-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 6/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 06/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0190 | Ngày quay thưởng 6/10/2017
04 06 18 20 30 45
Giá trị Jackpot
22.039.395.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.039.395.000
Giải nhất Trùng 5 số 38 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1724 300.000
Giải ba Trùng 3 số 27482 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-10-2017 


Kết quả Xổ số Vietlott ngày 4/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 04/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0189 | Ngày quay thưởng 4/10/2017
04 05 09 19 37 44
Giá trị Jackpot
19.277.233.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 19.277.233.000
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1958 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32108 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 4-10-2017 (Thứ 4 04-10) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 1-10-2017 (Chủ Nhật 01-10)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 1/10/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 01/10 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0188 | Ngày quay thưởng 1/10/2017
08 23 27 36 37 43
Giá trị Jackpot
16.810.782.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.810.782.500
Giải nhất Trùng 5 số 28 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1465 300.000
Giải ba Trùng 3 số 24788 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 1-10-2017 (Chủ Nhật 01-10) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-9-2017 (Thứ 6 29-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 29/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 29/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0187 | Ngày quay thưởng 29/9/2017
23 28 30 35 37 42
Giá trị Jackpot
14.386.322.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.386.322.000
Giải nhất Trùng 5 số 20 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1166 300.000
Giải ba Trùng 3 số 20811 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-9-2017 (Thứ 6 29-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-9-2017 (Thứ 4 27-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 27/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 27/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0186 | Ngày quay thưởng 27/9/2017
10 19 33 34 35 45
Giá trị Jackpot
112.128.144.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 112.128.144.500
Giải nhất Trùng 5 số 85 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3964 300.000
Giải ba Trùng 3 số 69922 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-9-2017 (Thứ 4 27-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-9-2017 (Chủ Nhật 24-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 24/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 24/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0185 | Ngày quay thưởng 24/9/2017
04 10 11 31 36 39
Giá trị Jackpot
97.184.052.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 97.184.052.500
Giải nhất Trùng 5 số 75 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3098 300.000
Giải ba Trùng 3 số 54245 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-9-2017 (Chủ Nhật 24-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-9-2017 (Thứ 6 22-09)

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 22/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 22/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0184 | Ngày quay thưởng 22/9/2017
05 16 21 31 37 41
Giá trị Jackpot
85.794.951.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 85.794.951.000
Giải nhất Trùng 5 số 53 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2854 300.000
Giải ba Trùng 3 số 48138 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-9-2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-9-2017 (Thứ 4 20-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 20/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 20/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0183 | Ngày quay thưởng 20/9/2017
05 07 13 17 23 33
Giá trị Jackpot
76.017.619.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 76.017.619.000
Giải nhất Trùng 5 số 118 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4414 300.000
Giải ba Trùng 3 số 61483 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-9-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-9-2017 (Chủ Nhật 17-09)

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 17/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 17/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0182 | Ngày quay thưởng 17/9/2017
06 11 15 16 37 40
Giá trị Jackpot
67.928.383.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 67.928.383.500
Giải nhất Trùng 5 số 51 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2363 300.000
Giải ba Trùng 3 số 41385 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-9-2017 (Chủ Nhật 17-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-9-2017 (Thứ 6 15-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 15/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 15/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0181 | Ngày quay thưởng 15/9/2017
03 24 35 37 40 43
Giá trị Jackpot
59.876.865.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 59.876.865.000
Giải nhất Trùng 5 số 35 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2055 300.000
Giải ba Trùng 3 số 35198 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-9-2017 (Thứ 6 15-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-9-2017 (Thứ 4 13-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 13/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 13/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0180 | Ngày quay thưởng 13/9/2017
03 08 19  35 38 40
Giá trị Jackpot
52.375.807.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 52.375.807.500
Giải nhất Trùng 5 số 57 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2568 300.000
Giải ba Trùng 3 số 42364 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-9-2017 (Thứ 4 13-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-9-2017 (Chủ Nhật 10-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 10/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 10/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0179 | Ngày quay thưởng 10/9/2017
01 22 23 35 36 42
Giá trị Jackpot
45.017.827.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 45.017.827.500
Giải nhất Trùng 5 số 26 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1889 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32963 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-9-2017 (Chủ Nhật 10-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-9-2017 (Thứ 6 08-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 8/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 08/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0178 | Ngày quay thưởng 8/9/2017
02 15 17 32 41 44
Giá trị Jackpot
38.078.171.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 38.078.171.000
Giải nhất Trùng 5 số 40 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1896 300.000
Giải ba Trùng 3 số 31997 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 8-9-2017 (Thứ 6 08-09) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-9-2017 (Thứ 4 06-09)

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 6/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 06/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0177 | Ngày quay thưởng 6/9/2017
05 20 24 32 36 42
Giá trị Jackpot
32.087.827.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 32.087.827.000
Giải nhất Trùng 5 số 42 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2041 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32436 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-9-2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-9-2017 (Chủ Nhật 03-09)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 3/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 03/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0176 | Ngày quay thưởng 3/9/2017
05 06 26 28 35 43
Giá trị Jackpot
27.593.130.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 27.593.130.000
Giải nhất Trùng 5 số 27 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1886 300.000
Giải ba Trùng 3 số 30351 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-9-2017


Kết quả Xổ số Vietlott ngày 1/9/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 01/09 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0175 | Ngày quay thưởng 1/9/2017
09 10 13 19 23 41
Giá trị Jackpot
24.806.172.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 24.806.172.500
Giải nhất Trùng 5 số 39 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2047 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32397 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 1-9-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-8-2017 (Thứ 4 30-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 30/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 30/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0174 | Ngày quay thưởng 30/8/2017
05 08 11 28 35 41
Giá trị Jackpot
22.072.526.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.072.526.500
Giải nhất Trùng 5 số 48 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2129 300.000
Giải ba Trùng 3 số 34967 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-8-2017  

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-8-2017 (Chủ Nhật 27-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 27/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 27/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0173 | Ngày quay thưởng 27/8/2017
03 07 16 32 36 39
Giá trị Jackpot
19.342.630.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 19.342.630.500
Giải nhất Trùng 5 số 51 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1798 300.000
Giải ba Trùng 3 số 29749 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 27-8-2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-8-2017 (Thứ 6 25-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 25/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 25/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0172 | Ngày quay thưởng 25/8/2017
02 07 12 27 40 44
Giá trị Jackpot
16.843.686.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.843.686.500
Giải nhất Trùng 5 số 28 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1698 300.000
Giải ba Trùng 3 số 26231 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-8-2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-8-2017 (Thứ 4 23-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 23/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 23/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0171 | Ngày quay thưởng 23/8/2017
06 25 27 34 42 43
Giá trị Jackpot
14.430.230.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.430.230.000
Giải nhất Trùng 5 số 39 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1571 300.000
Giải ba Trùng 3 số 24680 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-8-2017 (Thứ 4 23-08) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-8-2017 (Chủ Nhật 20-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 20/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 20/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0170 | Ngày quay thưởng 20/8/2017
05 15 18 21 37 45
Giá trị Jackpot
 20.196.533.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 20.196.533.500
Giải nhất Trùng 5 số 33 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1813 300.000
Giải ba Trùng 3 số 30582 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 20-8-2017 (Chủ Nhật 20-08)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18-8-2017 (Thứ 6 18-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 18/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 18/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0169 | Ngày quay thưởng 18/8/2017
03 04 18 22 34 37
Giá trị Jackpot
17.211.832.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.211.832.000
Giải nhất Trùng 5 số 33 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1621 300.000
Giải ba Trùng 3 số 25925 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18-8-2017 (Thứ 6 18-08)

# Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-8-2017 (Thứ 4 16-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 16/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 16/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0168 | Ngày quay thưởng 16/8/2017
06 11 15 19 22 41
Giá trị Jackpot
14.511.266.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.511.266.500
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1793 300.000
Giải ba Trùng 3 số 28451 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-8-2017 (Thứ 4 16-08)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-8-2017 (Chủ Nhật 13-08)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 13-8-2017 (Chủ Nhật 13-08): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 13/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 13/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0167 | Ngày quay thưởng 13/8/2017 
01 03 06 07 16 18 
Giá trị Jackpot 24.355.032.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 24.355.032.000
Giải nhất Trùng 5 số 52 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2375 300.000
Giải ba Trùng 3 số 38090 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-8-2017 (Thứ 6 11-08) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-8-2017 (Thứ 6 11-08) 

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 11/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 11/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0166 | Ngày quay thưởng 11/8/2017 
01 12 19 35 36 41 
Giá trị Jackpot 21.279.857.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 21.279.857.000
Giải nhất Trùng 5 số 39 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1803 300.000
Giải ba Trùng 3 số 30649 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-8-2017 (Thứ 6 11-08)

  #Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-8-2017 (Thứ 4 09-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 9/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 09/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0165 | Ngày quay thưởng 9/8/2017
11 19 22 24 25 31
Giá trị Jackpot
18.094.934.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.094.934.500
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1884 300.000
Giải ba Trùng 3 số 32403 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-8-2017 (Thứ 4 09-08)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-8-2017 (Chủ Nhật 06-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 6/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 06/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0164 | Ngày quay thưởng 6/8/2017
02 09 10 11 21 43
Giá trị Jackpot
14.758.481.000 đồng đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.758.481.000
Giải nhất Trùng 5 số 31 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1750 300.000
Giải ba Trùng 3 số 29465 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 6-8-2017 (Chủ Nhật 06-08)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 04-8-2017 (Thứ 6 04-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 4/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 04/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0163 | Ngày quay thưởng 4/8/2017
03 12 13 23 26 37
Giá trị Jackpot
Uớc tính 36.385.680.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 36.385.680.000
Giải nhất Trùng 5 số 62 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3085 300.000
Giải ba Trùng 3 số 48928 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 04-8-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-8-2017 (Thứ 4 02-08)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 2/8/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 02/08 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0162 | Ngày quay thưởng 2/8/2017
07 10 17 26 28 43
Giá trị Jackpot
Uớc tính 31.526.653.500  đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 31.526.653.500
Giải nhất Trùng 5 số 84 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3137 300.000
Giải ba Trùng 3 số 51265 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-8-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-7-2017 (Chủ Nhật 30-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 30/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 30/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0161 | Ngày quay thưởng 30/7/2017
08 17 24 35 41 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 27.215.847.000 đồng đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 27.215.847.000
Giải nhất Trùng 5 số 50 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2998 300.000
Giải ba Trùng 3 số 44299 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-7-2017 (Chủ Nhật 30-07) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-7-2017 (Thứ 6 28-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 28/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 28/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0160 | Ngày quay thưởng 28/7/2017
01 04 09 26 35 39
Giá trị Jackpot
Uớc tính 22.841.331.000 đồng đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.841.331.000
Giải nhất Trùng 5 số 50 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2547 300.000
Giải ba Trùng 3 số 41798 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-7-2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26/7/2017 (Thứ 4 ngày 26-07)

 Kết quả Xổ số Vietlott ngày 26/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 26/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0159 | Ngày quay thưởng 26/7/2017
09 26 27 30 40 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 18.997.393.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.997.393.000
Giải nhất Trùng 5 số 40 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2089 300.000
Giải ba Trùng 3 số 36769 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26/7/2017 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-7-2017 (Chủ Nhật ngày 23-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 23/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 23/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0158 | Ngày quay thưởng 23/7/2017
07 09 13 21 28 39
Giá trị Jackpot
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.699.647.500
Giải nhất Trùng 5 số 54 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2214 300.000
Giải ba Trùng 3 số 35056 30.000
14.699.647.500 đồng
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-7-2017 (Chủ Nhật ngày 23-07)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-7-2017 (Thứ 6 ngày 21-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 21/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 21/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0157 | Ngày quay thưởng 21/7/2017
05 06 09 15 19 32
Giá trị Jackpot
14.103.027.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 2 7.051.513.750
Giải nhất Trùng 5 số 64 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2640 300.000
Giải ba Trùng 3 số 38817 30.000
Kết quả Xổ số Vietlott ngày 21/7/2017 
#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-7-2017 (Thứ 4 ngày 19-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 19/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 19/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0156 | Ngày quay thưởng 19/7/2017
04 07 13 20 35 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 131.916.845.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 131.916.845.500
Giải nhất Trùng 5 số 155 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 8178 300.000
Giải ba Trùng 3 số 135526 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-7-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-7-2017 (Chủ Nhật 16-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 16/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 16/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0155 | Ngày quay thưởng 16/7/2017
02 10 27 29 37 39
Giá trị Jackpot
Uớc tính 107.310.536.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 107.310.536.500
Giải nhất Trùng 5 số 112 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 5224 300.000
Giải ba Trùng 3 số 89502 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-7-2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-7-2017 (Thứ 6 14-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 14/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 14/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0154 | Ngày quay thưởng 14/7/2017
02 13 19 24 25 33
Giá trị Jackpot
Uớc tính 89.529.309.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 89.529.309.000
Giải nhất Trùng 5 số 117 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 5580 300.000
Giải ba Trùng 3 số 85618 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-7-2017 (Thứ 4 12-07) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-7-2017 (Thứ 4 12-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 12/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 12/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0153 | Ngày quay thưởng 12/7/2017
05 09 14 15 26 42
Giá trị Jackpot
Uớc tính 75.739.875.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 75.739.875.000
Giải nhất Trùng 5 số 111 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4789 300.000
Giải ba Trùng 3 số 79849 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-7-2017 (Thứ 4 12-07)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-7-2017 (Chủ Nhật 09-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 9/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 09/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0152 | Ngày quay thưởng 9/7/2017
01 09 14 18 25 28
Giá trị Jackpot
Uớc tính 62.125.331.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 62.125.331.000
Giải nhất Trùng 5 số 72 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3814 300.000
Giải ba Trùng 3 số 62587 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-7-2017 (Chủ Nhật 09-07)  

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-7-2017 (Thứ 6 07-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 7/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 07/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0151 | Ngày quay thưởng 7/7/2017
04 19 22 30 34 35
Giá trị Jackpot
Uớc tính 51.353.669.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 51.353.669.500
Giải nhất Trùng 5 số 55 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2490 300.000
Giải ba Trùng 3 số 45314 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-7-2017 (Thứ 6 07-07) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-7-2017 (Thứ 4 05-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 5/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 05/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0150 | Ngày quay thưởng 5/7/2017
01 04 16 31 37 40
Giá trị Jackpot
Uớc tính 41.307.196.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 41.307.196.000
Giải nhất Trùng 5 số 49 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2516 300.000
Giải ba Trùng 3 số 43669 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-7-2017 (Thứ 4 05-07)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-7-2017 (Chủ Nhật 02-07)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 2/7/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 02/07 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0149 | Ngày quay thưởng 2/7/2017
01 05 07 16 19 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 31.480.779.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 31.480.779.500
Giải nhất Trùng 5 số 51 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2578 300.000
Giải ba Trùng 3 số 43348 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-7-2017 (Chủ Nhật 02-07)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-6-2017 (Thứ 6 30-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 30/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 30/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0148 | Ngày quay thưởng 30/6/2017
01 07 10 38 40 42
Giá trị Jackpot
Uớc tính 26.077.564.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 26.077.564.500
Giải nhất Trùng 5 số 34 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1973 300.000
Giải ba Trùng 3 số 34268 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-6-2017 (Thứ 6 30-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-6-2017 (Thứ 4 28-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 28/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 28/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0147 | Ngày quay thưởng 28/6/2017
02 06 21 28 39 40
Giá trị Jackpot
Uớc tính 22.045.991.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.045.991.000
Giải nhất Trùng 5 số 54 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2319 300.000
Giải ba Trùng 3 số 39937 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-6-2017 (Thứ 4 28-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-6-2017 (Chủ Nhật 25-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 25/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 25/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0146 | Ngày quay thưởng 25/6/2017
03 14 33 38 42 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 18.213.880.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.213.880.500
Giải nhất Trùng 5 số 32 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1846 300.000
Giải ba Trùng 3 số 30330 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 25-6-2017 (Chủ Nhật 25-06)


#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-6-2017 (Thứ 6 23-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 23/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 23/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0145 | Ngày quay thưởng 23/6/2017
09 10 21 37 40 42
Giá trị Jackpot
14.933.472.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.933.472.500
Giải nhất Trùng 5 số 18 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1414 300.000
Giải ba Trùng 3 số 23449 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-6-2017 (Thứ 6 23-06) 

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Thứ 4 Ngày 21-6-2017

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 21/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 21/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0144 | Ngày quay thưởng 21/6/2017
09 26 29 30 35 37
Giá trị Jackpot
Uớc tính 21.487.564.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 21.487.564.000
Giải nhất Trùng 5 số 33 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2021 300.000
Giải ba Trùng 3 số 37727 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-6-2017 (Thứ 4 21-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18-6-2017 (Chủ Nhật 18-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 18/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 18/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0143 | Ngày quay thưởng 18/6/2017
02 08 12 14 16 26
Giá trị Jackpot
Uớc tính 17.199.957.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.199.957.500
Giải nhất Trùng 5 số 74 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2682 300.000
Giải ba Trùng 3 số 40018 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 18-6-2017 (Chủ Nhật 18-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-6-2017 (Thứ 6 16-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 16/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 16/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

#Kỳ quay thưởng #0142 | Ngày quay thưởng 16/6/2017
06 10 17 21 27 38
Giá trị Jackpot
14.665.599.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.665.599.500
Giải nhất Trùng 5 số 44 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1879 300.000
Giải ba Trùng 3 số 31706 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 16-6-2017 (Thứ 6 16-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-6-2017 (Thứ 4 14-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 14/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 14/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0141 | Ngày quay thưởng 14/6/2017
05 08 15 25 31 35
Giá trị Jackpot
Uớc tính 82.060.579.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 82.060.579.000
Giải nhất Trùng 5 số 162 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 6375 300.000
Giải ba Trùng 3 số 89284 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-6-2017 (Thứ 4 14-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-6-2017 (Chủ Nhật 11-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 11/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 11/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.Với giải đặc biệt Jackpot lên đến Uớc tính 68.224.154.000 đồng. Kết quả xổ số tự chọn được cập nhật trực tiếp từ trường quay của www.vietlott.vn 11/6/2017 vào lúc 18h20

Kỳ quay thưởng #0140 | Ngày quay thưởng 11/6/2017
05 06 11 14 32 33
Giá trị Jackpot
Uớc tính 68.224.154.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 68.224.154.000
Giải nhất Trùng 5 số 91 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4313 300.000
Giải ba Trùng 3 số 72695 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 11-6-2017 (Chủ Nhật 11-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-6-2017 (Thứ 6 09-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 9/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 09/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0139 | Ngày quay thưởng 9/6/2017
07 15 19 24 32 42
Giá trị Jackpot
Uớc tính 56.519.820.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 56.519.820.000
Giải nhất Trùng 5 số 91 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3882 300.000
Giải ba Trùng 3 số 61455 30.000
kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 9-6-2017 (Thứ 6 09-06

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-6-2017 (Thứ 4 07-06)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 7/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 07/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0138 | Ngày quay thưởng 7/6/2017
05 06 13 29 35 44
Giá trị Jackpot
46.118.017.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 46.118.017.000
Giải nhất Trùng 5 số 62 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3283 300.000
Giải ba Trùng 3 số 56991 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-6-2017 (Thứ 4 07-06)

#Đã Có kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 4-6-2017 (Chủ Nhật 04-06)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 4-6-2017 (Chủ Nhật 04-06): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 4/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 04/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
#Kỳ quay thưởng #0137 | Ngày quay thưởng 4/6/2017
01 09 23 32 34 35
Giá trị Jackpot
Uớc tính 35.585.407.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 35.585.407.000
Giải nhất Trùng 5 số 30 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2441 300.000
Giải ba Trùng 3 số 43688 30.000
Đã Có kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 4-6-2017 (Chủ Nhật 04-06)

#Đã Có Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-6-2017 (Thứ 6 02-06)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-6-2017 (Thứ 6 02-06): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 2/6/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 02/06 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0136 | Ngày quay thưởng 2/6/2017
05 13 16 32 39 41
Giá trị Jackpot
Uớc tính 26.998.153.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 26.998.153.000
Giải nhất Trùng 5 số 65 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2498 300.000
Giải ba Trùng 3 số 40557 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 2-6-2017 (Thứ 6 02-06)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-5-2017 (Thứ 4 31-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-5-2017 (Thứ 4 31-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 31/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 31/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0135 | Ngày quay thưởng 31/5/2017
07 13 16 30 37 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 22.304.986.000  đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.304.986.000
Giải nhất Trùng 5 số 32 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2103 300.000
Giải ba Trùng 3 số 37028 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-5-2017 (Thứ 4 31-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật 28-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật 28-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 28/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 28/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0134 | Ngày quay thưởng 28/5/2017
02 07 17 24 31 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 17.885.440.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.885.440.000
Giải nhất Trùng 5 số 59 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2123 300.000
Giải ba Trùng 3 số 35085 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-5-2017 (Chủ Nhật 28-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-5-2017

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-5-2017 (Thứ 6 26-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 26/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 26/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0133 | Ngày quay thưởng 26/5/2017
06 08 25 39 40 45
Giá trị Jackpot
12.000.000.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.713.507.000
Giải nhất Trùng 5 số 54 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1901 300.000
Giải ba Trùng 3 số 29655 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-5-2017

 #Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-5-2017 (Thứ 4 24-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-5-2017 (Thứ 4 24-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 24/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 24/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #00132 | Ngày quay thưởng 24/05/2017
08 20 25 27 30 33
Uớc tính 112.477.419.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 112.477.419.000
Giải nhất Trùng 5 số 136 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 7024 300.000
Giải ba Trùng 3 số 127123 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-5-2017 (Thứ 4 24-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-5-2017 (Chủ Nhật 21-05)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 21/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 21/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0131 | Ngày quay thưởng 21/5/2017
11 14 17 22 27 42
Giá trị Jackpot
86.669.528.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 86.669.528.000
Giải nhất Trùng 5 số 116 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 5190 300.000
Giải ba Trùng 3 số 85810 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-5-2017 (Chủ Nhật 21-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-5-2017 (Thứ 6 19-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-5-2017 (Thứ 6 19-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 19/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 19/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0130 | Ngày quay thưởng 19/5/2017
01 08 18 28 30 33
Giá trị Jackpot
Uớc tính 69.744.001.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 69.744.001.500
Giải nhất Trùng 5 số 103 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4302 300.000
Giải ba Trùng 3 số 69615 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-5-2017 (Thứ 6 19-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-5-2017 (Thứ 4 17-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-5-2017 (Thứ 4 17-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 17/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 17/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0129 | Ngày quay thưởng 17/5/2017
07 08 11 18 23 42
Giá trị Jackpot
Uớc tính 55.971.817.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 55.971.817.000
Giải nhất Trùng 5 số 81 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4579 300.000
Giải ba Trùng 3 số 74518 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-5-2017 (Thứ 4 17-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-5-2017 (Thứ 6 12-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-5-2017 (Thứ 6 12-05):Kết quả Xổ số Vietlott ngày 12/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 12/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0127 | Ngày quay thưởng 12/5/2017
01 27 35 42 43 45
Giá trị Jackpot
Uớc tính 33.883.981.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 33.883.918.000
Giải nhất Trùng 5 số 50 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2152 300.000
Giải ba Trùng 3 số 36291 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-5-2017 (Thứ 6 12-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-5-2017 (Thứ 4 10-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-5-2017 (Thứ 4 10-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 10/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 10/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0126 | Ngày quay thưởng 10/5/2017
07 17 21 29 40 44
Giá trị Jackpot
Uớc tính 25.768.903.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 25.768.903.500
Giải nhất Trùng 5 số 33 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2117 300.000
Giải ba Trùng 3 số 38551 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-5-2017 (Thứ 4 10-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-5-2017 (Chủ Nhật 07-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-5-2017 (Chủ Nhật 07-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 7/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 07/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

#Kỳ quay thưởng #0125 | Ngày quay thưởng 7/5/2017
01 07 28 32 44 45
Giá trị Jackpot
Uớc tính 21.030.978.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 21.030.978.000
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1936 300.000
Giải ba Trùng 3 số 33806 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-5-2017 (Chủ Nhật 07-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-5-2017 (Thứ 6 05-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-5-2017 (Thứ 6 05-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 5/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 05/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0124 | Ngày quay thưởng 5/5/2017
04 09 12 32 36 43
Giá trị Jackpot
Uớc tính 17.450.444.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 17.450.444.500
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2044 300.000
Giải ba Trùng 3 số 31965 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-5-2017 (Thứ 6 05-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-5-2017 (Thứ 4 03-05)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-5-2017 (Thứ 4 03-05): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 3/5/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 03/05 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

#Kỳ quay thưởng #0123 | Ngày quay thưởng 3/5/2017
03 19 20 21 25 45
Giá trị Jackpot
14.671.443.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.671.443.000
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1699 300.000
Giải ba Trùng 3 số 28842 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 3-5-2017 (Thứ 4 03-05)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-4-2017 (Thứ 6 28-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-4-2017 (Chủ Nhật 30-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 30/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 30/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0122 | Ngày quay thưởng 30/4/2017
02 09 11 12 15 23
Giá trị Jackpot
Uớc tính 30.392.235.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 37.930.392.500
Giải nhất Trùng 5 số 117 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4183 300.000
Giải ba Trùng 3 số 56100 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 30-4-2017 (Chủ Nhật 30-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-4-2017 (Thứ 6 28-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-4-2017 (Thứ 6 28-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 28/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 28/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.
Kỳ quay thưởng #0121 | Ngày quay thưởng 28/4/2017
02 09 11 12 15 23
Giá trị Jackpot
Uớc tính 30.392.235.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 30.392.235.000
Giải nhất Trùng 5 số 123 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 4317 300.000
Giải ba Trùng 3 số 60073 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 28-4-2017 (Thứ 6 28-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-4-2017 (Thứ 4 26-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-4-2017 (Thứ 4 26-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 26/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 26/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0120 | Ngày quay thưởng 26/4/2017
14 16 17 20 35 39
Giá trị Jackpot
Uớc tính 27.142.731.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 27.142.731.500
Giải nhất Trùng 5 số 48 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2522 300.000
Giải ba Trùng 3 số 43316 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-4-2017 (Thứ 4 26-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-4-2017 (Chủ Nhật 23-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-4-2017 (Chủ Nhật 23-04):Kết quả Xổ số Vietlott ngày 23/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 23/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0119 | Ngày quay thưởng 23/4/2017
13 17 22 30 31 43
Giá trị Jackpot
Uớc tính 22.460.863.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.460.863.000
Giải nhất Trùng 5 số 38 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2212 300.000
Giải ba Trùng 3 số 36734 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 23-4-2017 (Chủ Nhật 21-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-4-2017 (Thứ 6 21-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-4-2017 (Thứ 6 21-04):Kết quả Xổ số Vietlott ngày 21/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 21/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0118 | Ngày quay thưởng 21/4/2017
07 08 15 30 32 39
Giá trị Jackpot
Uớc tính 18.574.303.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.574.303.000
Giải nhất Trùng 5 số 18 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1756 300.000
Giải ba Trùng 3 số 31176 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 21-4-2017 (Thứ 6 21-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-4-2017 (Thứ 6 14-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-4-2017 (Thứ 6 14-04):Kết quả Xổ số Vietlott ngày 14/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 14/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0115 | Ngày quay thưởng 14/4/2017
04 05 10 33 36 38
Giá trị Jackpot
Uớc tính 18.396.351.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.396.351.500
Giải nhất Trùng 5 số 32 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1755 300.000
Giải ba Trùng 3 số 31477 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 14-4-2017 (Thứ 6 14-04)

#Kết Quả Xổ Số (KQXS) VietLott Mega 6/45 Ngày 12-4-2017 (Thứ 4 12-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-4-2017 (Thứ 4 12-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 12/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 12/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0114 | Ngày quay thưởng 12/4/2017

02 03 08 13 19 41
Giá trị Jackpot
15.061.131.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.061.131.500
Giải nhất Trùng 5 số 49 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1927 300.000
Giải ba Trùng 3 số 34385 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-4-2017 (Thứ 4 12-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-4-2017 (Thứ 6 07-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-4-2017 (Thứ 6 07-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 7/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 07/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0112 | Ngày quay thưởng 7/4/2017
04 05 16 17 32 40
Giá trị Jackpot
Uớc tính 19.215.805.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 19.215.805.000
Giải nhất Trùng 5 số 27 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1994 300.000
Giải ba Trùng 3 số 33306 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 7-4-2017 (Thứ 6 07-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-4-2017 (Thứ 4 05-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-4-2017 (Thứ 4 05-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 5/4/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 05/04 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kỳ quay thưởng #0111 | Ngày quay thưởng 5/4/2017

13 14 20 21 23 33
Giá trị Jackpot
15.738.450.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.738.450.500
Giải nhất Trùng 5 số 27 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1967 300.000
Giải ba Trùng 3 số 33816 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 5-4-2017 (Thứ 4 05-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 02-04-2017 (Chủ nhật ngày 02-04)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-3-2017 (Chủ nhật ngày 02-04): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 02-04-2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 31/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

#Kỳ quay thưởng #00110 | Ngày quay thưởng 02-04-2017
03 05 07 12 27 33
Giá trị Jackpot
Uớc tính 27.757.861.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 27.757.861.500
Giải nhất Trùng 5 số 76 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3468 300.000
Giải ba Trùng 3 số 53130 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 02-04-2017 (Chủ nhật ngày 02-04)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-3-2017 (Thứ 6 29-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-3-2017 (Thứ sáu 31-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 31/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 31/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


#Kỳ quay thưởng #00109 | Ngày quay thưởng 31/3/2017
01 04 05 11 20 30
Giá trị Jackpot
Uớc tính 22.599.497.500 đồng 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 22.599.497.500
Giải nhất Trùng 5 số 62 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2550 300.000
Giải ba Trùng 3 số 38437 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 31-3-2017 (Thứ sáu 29-03)


#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-3-2017 (Thứ 4 29-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-3-2017 (Thứ 4 29-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 29/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 29/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott
.

#Kỳ quay thưởng #0108 | Ngày quay thưởng 29/3/2017
04 05 24 26 28 37
Giá trị Jackpot
Uớc tính 18.913.358.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 18.913.358.000
Giải nhất Trùng 5 số 41 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2931 300.000
Giải ba Trùng 3 số 45338 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 29-3-2017 (Thứ 4 29-03)

# Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-3-2017 (Chủ Nhật 26-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-3-2017 (Chủ Nhật 26-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 26/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 26/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-3-2017 (Chủ Nhật 26-03)

#Kỳ quay thưởng #0107 | Ngày quay thưởng 26/3/2017

06 12 23 25 29 43
Giá trị Jackpot
14.932.069.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 14.932.069.000
Giải nhất Trùng 5 số 48 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2467 300.000
Giải ba Trùng 3 số 39046 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 26-3-2017 (Chủ Nhật 26-03)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-3-2017 (Thứ 6 24-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-3-2017 (Thứ 6 24-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 24/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 24/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0106 | Ngày quay thưởng 24/3/2017
10 14 30 32 37 42
Giá trị Jackpot
Uớc tính 24.369.075.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 24.369.075.000
Giải nhất Trùng 5 số 56 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2182 300.000
Giải ba Trùng 3 số 38591 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 24-3-2017 (Thứ 6 24-03)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-3-2017 (Thứ 4 22-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-3-2017 (Thứ 4 22-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 22/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 22/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Kỳ quay thưởng #0105 | Ngày quay thưởng 22/3/2017
01 09 24 28 33 36
Giá trị Jackpot
Uớc tính 20.053.374.000 đồng 
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 20.053.374.000
Giải nhất Trùng 5 số 48 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2734 300.000
Giải ba Trùng 3 số 45501 30.000
Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 22-3-2017 (Thứ 4 22-03)

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-3-2017 (Chủ Nhật 19-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-3-2017 (Chủ Nhật 19-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 19/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 19/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 19-3-2017 (Chủ Nhật 19-03)

Kỳ quay thưởng #0104 | Ngày quay thưởng 19/3/2017
01 02 06 12 31 36
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.514.249.500
Giải nhất Trùng 5 số 43 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2168 300.000
Giải ba Trùng 3 số 36379 30.000

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-3-2017 (Thứ 6 17-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 17-3-2017 (Thứ 6 17-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 17/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 17/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Vietlott Mega 17/3/2017 - Website idayroi.com cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 (Xổ số kiểu Mỹ) nhanh nhất và chính xác nhất, với giải đặc biệt Jackpot lên đến Uớc tính 32.528.800.000 đồng. Kết quả xổ số tự chọn được cập nhật trực tiếp từ trường quay của www.vietlott.vn 17/3/2017 vào lúc 18h20

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

07 12 24 43 44 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 43.029.075.000
Giải nhất Trùng 5 số 56 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3008 300.000
Giải ba Trùng 3 số 53995 30.000
Kỳ quay thưởng #0103 | Ngày quay thưởng 17/3/2017


#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-3-2017 (Thứ 4 15-03)

Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 15-3-2017 (Thứ 4 15-03): Kết quả Xổ số Vietlott ngày 15/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hôm nay, XS Mega 15/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Website idayroi.com cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 (Xổ số kiểu Mỹ) nhanh nhất và chính xác nhất, với giải đặc biệt Jackpot lên đến Uớc tính 25.751.732.000 đồng. Kết quả xổ số tự chọn được cập nhật trực tiếp từ trường quay của www.vietlott.vn 15/3/2017 vào lúc 18h20

03 09 10 31 32 40

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 32.528.800.000
Giải nhất Trùng 5 số 74 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3105 300.000
Giải ba Trùng 3 số 54469 30.000

#Kỳ quay thưởng #0102 | Ngày quay thưởng 15/3/2017

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 12-3-2017 (Chủ Nhật 12-03)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 12/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật hôm nay, XS Mega 12/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Vietlott Mega 12/3/2017 - Website idayroi.com cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 (Xổ số kiểu Mỹ) nhanh nhất và chính xác nhất, với giải đặc biệt Jackpot lên đến Uớc tính 20.691.602.500 đồng. Kết quả xổ số tự chọn được cập nhật trực tiếp từ trường quay của www.vietlott.vn 12/3/2017 vào lúc 18h20

Kỳ quay thưởng #0101 | Ngày quay thưởng 12/3/2017


06 11 30 32 35 42
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 25.751.732.000
Giải nhất Trùng 5 số 52 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2581 300.000
Giải ba Trùng 3 số 45027 30.000

#Kết Quả Xổ Số VietLott Mega 6/45 Ngày 10-3-2017 (Thứ 6 10-03)

Kết quả Xổ số Vietlott ngày 10/3/2017, Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 hôm nay, XS Mega 10/03 trực tiếp tại công ty Xổ số tự chọn điện toán Vietlott.


Vietlott Mega 10/3/2017 - Website idayroi.com cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Mega 6/45 (Xổ số kiểu Mỹ) nhanh nhất và chính xác nhất, với giải đặc biệt Jackpot lên đến Uớc tính 16.235.308.500 đồng. Kết quả xổ số tự chọn được cập nhật trực tiếp từ trường quay của www.vietlott.vn 10/3/2017 vào lúc 18h20

Kỳ quay thưởng #0100 | Ngày quay thưởng 10/3/2017

04 09 21 27 38 44

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 20.691.602.500
Giải nhất Trùng 5 số 43 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2323 300.000
Giải ba Trùng 3 số 40260 30.000

#Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017: Xo so kqxs mega cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 08/03/2017 thứ tư kỳ QSMT 99 hôm nay với giải đặc biệt Jackpot 12 tỷ đồng. Kqxs mega ket qua vietlott kết quả xổ số vietlott ket qua xo so vietlott 05/03 xo so mega hom nay thứ 4, thứ 6, chủ nhật mới nhất lúc 18h20 trực tiếp tại trường quay công ty Xổ số tự chọn Vietlott.


Kết quả xổ số Vietlott 4D ngày 07/03/2017 thứ ba kỳ QSMT 46 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott.vn lúc 18h20 trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

05 11 14 20 32 42

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 16.235.308.500
Giải nhất Trùng 5 số 67 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2614 300.000
Giải ba Trùng 3 số 45495 30.000
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 mới nhất thứ tư ngày 08/03/2017 hôm nay

#Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017: Xo so mega 645 cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017 chủ nhật kỳ QSMT 98 hôm nay với giải đặc biệt Jackpot hơn 15 tỷ đồng. Kqxs mega ket qua vietlott kết quả xổ số vietlott ket qua xo so vietlott 05/03 xo so mega hom nay thứ 4, thứ 6, chủ nhật mới nhất lúc 18h20 trực tiếp tại trường quay công ty Xổ số tự chọn Vietlott.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 05/03/2017

Kết quả xổ số Vietlott 4D ngày 04/03/2017 thứ bảy kỳ QSMT 45 cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott.vn lúc 18h20 trúng giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

18 21 24 26 39 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 2 10.104.422.750
Giải nhất Trùng 5 số 55 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2695 300.000
Giải ba Trùng 3 số 44111 30.000
Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 mới nhất chủ nhật ngày 05/03/2017 hôm nay

#Kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 03/03/2017 ky QSMT 97 thu sau cập nhật trực tiếp từ trường quay xổ số điện toán Vietlott với trị giá giải đặc biệt Jackpot tối thiểu 12 tỷ đồng.

02 04 13 22 23 41


Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất thứ sáu ngày 03/03/2017 hôm nay
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 0 15.908.249.000
Giải nhất Trùng 5 số 56 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 2380 300.000
Giải ba Trùng 3 số 39367 30.000

#Kết quả Vietlott Mega 6/45 : Thứ tư, 01-03-2017  - Kỳ quay thưởng #00096 | Ngày quay thưởng 01/03/2017


03 04 26 30 35 44

Kết quả xổ số tự chọn kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất thứ tư ngày 01/03/2017 hôm nay

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot Trùng 6 số 1 41.241.151.500
Giải nhất Trùng 5 số 71 10.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 3348 300.000
Giải ba Trùng 3 số 58591 30.000
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.
Được tạo bởi Blogger.